اهدای دستگاه اتو آنالایزر بیوشیمی

تصویر-اهدای دستگاه اتو آنالایزر بیوشیمی

اهدای دستگاه اتو آنالایزر بیوشیمی

 

حاج محسن اتفاق یکی از خیرینی است که حتی بعد از فوت ایشان کمکهایشان همچنان برای بیمارستان ادامه دارد. 

دستگاه اتو آنالایزر بیوشیمی یکی از دستگاهایی است که برای انجام تست های بیوشیمی مثل تست قند خون، چربی، آنزیم های کبدی، الکترولیت ها و ... با سرعت بالا به میزان 800 تست در ساعت صورت می گیرد.

این دستگاه به یادبود حاج محسن اتفاق به ارزش تقریبی 2 میلیارد تومان خریداری و به آزمایشگاه بیمارستان کودکان مفید اهدا گردید.

برای آسان شدن کمک رسانی، اپلیکیشن اندرویدی نیکوکار را نصب کنید